Birth Certificate Problem: No Name on Birth Certificate Part 1

Kung walang entry ang First Name field sa iyong birth certificate, narito ang kailangan mong gawin.

Website Built with WordPress.com.