Birth Certificate Problem: Wrong Gender

Mali ba ang kasarian (gender) mo sa iyong PSA Birth Certificate? Imbes na Female, Male ba ang nakalagay, or vice versa? Narito ang solusyon!

Website Built with WordPress.com.