Buwan ng Wika

Maluluma ang kahit na anong bagay kapag hindi ito nagagamit. Huwag hayaang maluma at tuluyang mabasag ang salamin ng ating lahi. Gamitin at pagyamanin natin ang wikang Filipino!

Filipino Words and their Meanings

Website Built with WordPress.com.